VEEP Professional 24.0

Allereerst is het programma een hulpmiddel bij de advisering van testamenten. Voor gezinssituaties kan de (quasi)wettelijke verdeling of een bestaand testament (vruchtgebruiktestament, keuzelegaat tegen inbreng van de waarde of ouderlijke boedelverdeling) worden vergeleken met een combinatietestament dan wel met een tweetrapsmaking. Daarbij kunnen telkens 6 verschillende scenario’s (met bijvoorbeeld wijziging van het erfdeel van de langstlevende partner of het rentepercentage) naast elkaar worden gelegd. Met behulp van de resultaten kan dan het testamentadvies rekenkundig en grafisch worden onderbouwd. Vanzelfsprekend is het bij het combinatietestament mogelijk om per vermogensbestanddeel aan te geven of dat bestanddeel in het vruchtgebruikvermogen moet worden ondergebracht. Indien sprake is van een gemeenschap van goederen, maakt het programma automatisch een verdeling van het gemeenschapsgoed en deelt dat vervolgens toe aan de kinderen. Voorts is het programma een onmisbaar hulpmiddel bij de afhandeling van de nalatenschap bij het eerste overlijden. Dit geldt niet alleen bij een combinatietestament maar ook bij een wettelijke verdeling omdat kan worden gevarieerd met de rente (binnen de aangiftetermijn voor de erfbelasting). Bij een combinatietestament kan getalsmatig en grafisch worden geadviseerd welke bestanddelen in het vruchtgebruikvermogen moeten worden ondergebracht dan wel in volle eigendom door de langstlevende moeten worden verkregen. Door vervolgens een fictieve stijging van het vermogen op te nemen kan worden gecontroleerd of de keuze bij een stijging van het vermogen ook tot het gewenste resultaat aanleiding zal geven. Voorts is in het programma een schenking module (ook met schuldigerkenning) opgenomen. Hierbij kan allereerst de besparing van de erfbelasting worden geïllustreerd indien de cliënt tijdens zijn leven schenkingen doet. Ten tweede kan na het openvallen van de eerste nalatenschap rekening worden gehouden met schenkingen door de langstlevende echtgenoot. Gekozen kan worden tussen het wegschenken van de overbedelingsvordering wegens verdeling van de gemeenschap en het schenken van een gedeelte van het vermogen zelf. In het programma is ook de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) opgenomen. Voor de eigen woning kan worden uitgegaan van de WOZ of de WEV. Het is ook mogelijk om met legitieme porties te rekenen en kunnen legaten aan de kleinkinderen ten laste van het erfdeel van hun ouder worden gebracht. Het programma kost € 1.618,91 excl. BTW per jaar. EPN en REP leden krijgen € 100,- korting.

VEEP 24.0