Promessedisconto in oude testamenten

In oude testamenten wordt vaak verwezen naar het promessedisconto.

Zoals bekend is het promessedisconto afgeschaft (per 1 januari 1994). Vanaf dat moment wordt dit disconto gelijkgesteld aan de vaste voorschotrente vermeerderd met een opslag van 0,5%. Op 1 januari 1999 is de vaste voorschotrente vervallen. Voor lopende contracten en testamenten is bepaald dat tot 1 januari 2002 de vaste voorschotrente gelijk is aan de ECB depositorente vermeerderd met een opslag van 0,75% (oftewel een opslag van 1,25% voor promessedisconto). Wat nu na gemelde datum van 1 januari 2002?

In een besluit voor het successierecht heeft de minister van Financiƫn besloten dat voor de gevallen bij overlijden na 31 december 2001 de depositorente van de Europese Centrale Bank als uitgangspunt kan worden genomen.

Ministerie van Financiƫn van 18 augustus 2006; CPP2006/1958M.

Het besluit is niet onduidelijk of alleen de ECB-depositorente geldt of de ECB-depositorente vermeerderd met de opslag van 1,25%.

Overigens lijkt het belang van het besluit aan belangrijke betekenis te hebben ingeboet door de recente uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 21-02-2008 (zie Notafax/Notamail 2008, 78). Immers in de betreffende casus oordeelde de Rechtbank dat de erfgenamen in onderling overleg kunnen afwijken van de testamentair bepaalde rente zonder dat dit leidt tot heffing van schenkingsrecht. Wij zijn dan ook erg nieuwsgierig of tegen deze uitspraak hoger beroep dan wel sprongcassatie wordt ingesteld.

Hierbij treft u aan de link naar de website van De Nederlandse Bank waarop u de rentepercentages kunt vinden:

http://www.dnb.nl/rente-en-inflatie/ecb-rentetarieven/index.jsp

Er is een tabel van de wettelijke rente te vinden, een tabel van het promessedisconto en de vaste voorschotrente, beide doorgerekend met de opslagen