Tarieven en vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2019

7 december 2018 14:46

De tarieven en vrijstellingen erfbelasting en schenkbelasting 2019 zijn met een inflatiecorrectie van 1,20% aangepast ten opzichte van 2018.

 

Tarieftabel

Belaste verkrijging           tariefgroep I         tariefgroep Ia        tariefgroep II

Partners en kinderen   Kleinkinderen            Overig

0    124.727           0       10%                 0      18%               0        30%

124.727   en hoger   12.472       20%         22.450      36%      37.418        40%

Vrijstelling erfbelasting

Partner                                                                                       650.913

Kind                                                                                              20.616

Invalide kind                                                                                61.840

Kleinkind                                                                                     20.616

Ouder                                                                                          48.821

Overige verkrijger                                                                           2.173

Pensioenimputatie van artikel 32 lid 2 SW                                    168.155

 

Vrijstelling schenkbelasting

Kind (per jaar)                                                                                 5.428

Kind (verhoging voor kind 18-40 jaar; bestedingsvrij)                       26.040*

Kind (verhoging kind 18-40 jaar; studie)                                          54.246*

Kind (verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning)                             102.010*

Overige verkrijger (per jaar)                                                            2.173

Overige verkrijger (18-40 jaar; eigen woning)                                 102.010

Overgangsrecht eigen woning; voor 2010                                     28.206*

Vrijstelling van artikel 35b lid 1 SW 100% voor ondernemingsvermogen

tot € 1.084.851 en 83% over het meerdere.

* let op er zitten speciale voorwaarden aan deze vrijstellingen, laat u goed informeren alvorens ze te gebruiken, ter voorkoming van verlies van vrijstellingen.